Privacy Statement

In dit privacy statement leest u welke informatie DW Custom Covers verzamelt, hoe deze informatie gebruikt wordt en wat uw rechten zijn.

DW Custom Covers verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van onze dienstverlening. Uw gegevens worden verwerkt met als doel u goed van dienst te kunnen zijn omtrent de voorbereiding, productie en levering van ons aanbod. Daarnaast gebruiken we de door u verstrekte e-mailadressen om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen omtrent ons aanbod in de vorm van nieuwsbrieven.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beveiligen door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet met derden delen wanneer dit niet noodzakelijk is voor de dienstverlening.

DW Custom Covers maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt en welke pagina’s worden bezocht. Op deze manier wordt informatie verkregen die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die wij, via cookies, verzamelen is anoniem en niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser.

U heeft recht op inzage, rectificatie en het laten verwijderen van uw persoonsgegevens. Een verzoek hieromtrent kunt u sturen naar info@beschermhoesopmaat.nl

Bij klachten heeft u het recht deze in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.